Oreo Doughnut

Filled doughnut with Oreo cream topped with Oreo pieces.